Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Splošni pogoji uporabe
Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta bit-center.net (v nadaljevanju: spletno mesto).
Spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja BIT Center d.o.o.

Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega mesta
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice
Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati.

Uporaba vsebin
Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja.

Dostopnost spletnega mesta
Pridržujemo si pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

Pogoji poslovanja
Pridržujemo si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi ki jo ponuja na spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrnemo. Prav tako si pridržujemo pravico, da ne odgovorimo na katerokoli sporočilo, ki ga prejmemo prek spletne strani.

Povezave
Spletne strani, na katere s povezavami kaže spletno mesto, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki o upravljavcu: BIT Center d.o.o., Litijska cesta 57,  1000 Ljubljana, E: [email protected] T: +386 1 548 00 55

BIT Center d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne strani ter določene podatke o osebah, ki pustijo svoje kontaktne podatke pri oddaji povpraševanja.
Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o tem, katere strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite, ter podobno. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave.
Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v agregatni obliki. Podatke o e-poštnih kontaktih hranimo do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.
Vseh navedenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo analitke, obdelujemo s pomočjo podjetja Google (storitev Google Analytics), kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz Združenih držav Amerike. Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske komisije, imenovanega Ščit zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://www.privacyshield.gov/welcome.
Posameznike opozarjamo, da imajo v skladu s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, [email protected]) oziroma zahtevati sodno varstvo.
Sklepno navajamo, da podjetje BIT Center d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in povsem v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami.

Ljubljana, 
07.09.2021

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE IN AVTORSTVO

AVTORJI

Spletna stran:

FRESHLAB d.o.o.
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Slovenija

Fotografija:
Bit center d.o.o.
Litijska 57, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane.

BIT CENTER d.o.o.
[email protected]
T: +386 1 548 00 55
F: +386 1 548 00 56
A: Litijska 57, 1000 Ljubljana, Slovenija