(English) Pravilnik za uporabnike sezonskih ali letnih kart