Pravilnik za uporabnike sezonskih ali letnih kart

Obdobje sezone se prične 01. 09. 2015 in konča 31. 05. 2016 (39 tednov), za imetnike celoletne karte pa od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016

V ceni sezonske ali celoletne karte je vključena uporaba igrišča za eno izbrano uro na teden in zagotavlja članski popust pri uporabi vseh dodatnih ur.

Od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015 lahko kupijo dodatne ure po članskih cenah samo tisti, ki so plačali akontacijo oz. sezonsko karto za novo sezono v celoti.

Pred odhodom na igrišče se mora uporabnik sezonske karte javiti na recepciji.

V primeru, da uporabnik sezonske ali letne karte zaradi višje sile ne more koristiti dogovorjenega termina, lahko neuporabljeno uro najema igrišča uporabi med vikendi (sobota ali nedelja), uporabniki sezonskih kart lahko neizkoriščene ure najema uporabijo tudi po končani sezoni kadarkoli do začetka naslednje sezone.

Nemožnost uporabe igrišča je potrebno javiti vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, v nasprotnem primeru prenos ure najema igrišča ni možen.

Tudi v primeru praznika (Božič, novo leto, itd.) je potrebno odpovedati najem igrišča vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, v nasprotnem primeru prenos ure najema igrišča ni možen.

Podaljšanje najema igrišča po končanem dogovorjenem terminu je možen le v primeru, da se o tem predhodno obvesti recepcijo.

Prenos ure najema igrišča je možen le 7 krat v eni sezoni (za sezonske karte) 15 krat pa za letne karte.

V primeru nezgode, hude poškodbe, bolezni (dokazljivo z zdravniškim potrdilom), BIT CENTER d.o.o. povrne znesek sezonske karte sorazmerno z uporabljenimi urami.

Opozorilo: Uporabe savne ni več vključena v ceni sezonske karte oz. samo z doplačilom

BIT CENTER d.o.o. ne povrne zneska sezonske karte in si pridržuje pravico prepovedi uporabe badmintonskih igrišč v primerih, če uporabnik sezonske karte:

  • ne uporablja primernih in čistih športnih copat,
  • po končani uri nadaljuje igro ter o tem ne obvesti recepcije,
  • uporablja igrišče pred začetkom dogovorjenega termina,
  • se ne vede primerno in s svojim obnašanjem moti ostale igralce,
  • uporablja dodatno igrišče ter o tem ne obvesti recepcije.

BIT CENTER d.o.o. si pridržuje pravico, oddati igrišče tretji osebi v primeru, da uporabnik sezonske karte ne zasede igrišča ob dogovorjenem terminu,. Če uporabnik sezonske karte zasede igrišče z zamudo, morajo igralci, ki so zasedli njihov termin zapustiti igrišče.

BIT CENTER d.o.o. menjuje podlago badmintonskih igrišč glede na obrabljenost in ne more zagotoviti enake kvalitete podlage igrišča vsako leto.